22 januari 09:00Scandic Infracity

Insikter och verktyg för dig som utvecklar platser för framtiden

Välkommen till en lärorik heldag för platsutvecklare - av platsutvecklare.

Årets version av Forum för platsutveckling har temat digitalisering och involvering. Hur kan vi forma hållbara och uppkopplade platser genom samhandling mellan invånare, näringsliv och offentliga aktörer?

Under dagen får du möta fem högintressanta föredragshållare som ger dig starka berättelser om hur platser kan utvecklats för framtiden.

Du kommer att få med dig insikter och praktiska verktyg att tillämpa på din hemmaplan.

Varmt välkommen till Upplands Väsby den 22 januari!

Pris:
5 900 SEK (ex moms).
4900 SEK (ex moms) vid 2 anmälda eller fler.

Folder i pdf

Senaste anmälningsdag:
15 januari.
Evenemanget kan bli fulltecknat tidigare
.
Anmälan


Info & anmälan

Arrangör: Tendensor
Plats:
Scandic InfraCity, Upplands Väsby
(Mellan Arlanda och Stockholms city)
Datum:
22 januari (09.00 - 16.30)

Pris: 5 900 SEK (exkl moms).
4900 SEK (ex moms) vid 2 anmälda eller fler.
Senaste anmälningsdag: 15 januari.
Evenemanget kan bli fulltecknat tidigare
Ingår:
Lunch, för- och eftermiddagsfika

Anmälan: Formulär
Mer information
: Folder i PDF
Kontakt
: Per Ekman (0707-449980)

Årets talare och praktikfall

Emma Håkansson
Turism- och destinationsutvecklingschef Helsingborg

Interagera mera! Mot en engagerad och digital besöksdestination.

Helsingborgs Stad bestämde sig tidigt för att lägga ned den traditionella turistbyrån för att kunna satsa på en digital besöksservice. Allt för att bättre kunna möta behoven hos dagens uppkopplade besökare som vill ha svar här och nu - inte när en turistbyrå råkar ha öppet.

Mitt i förändringen stod Emma Håkansson som destinationschef i Helsingborg. Hon kommer nu att dela med sig av insikter om hur man kan utveckla en innovativ och framgångsrik besöksdestination i tider av digitalisering. Emma sätter människorna i centrum; att förstå dem, väcka deras nyfikenhet och interagera med dem är nyckeln till framgång.

Emma tar med oss på en spaning i kundbeteenden, goda exempel från destinationer när och fjärran samt lärdomar från sin tid som Destinationsutvecklingschef i Helsingborgs Stad.

Emma Håkansson

Emma Håkansson är i skrivande stund Destinationsutvecklingschef i Helsingborgs Stad -  som 2016 stängde turistbyrån för att istället möta sina besökare i nya kanaler. 2018 blev Helsingborg nominerat till "Placebrand of the year" i internationella City Place Nation Awards.Emma har över 15 års erfarenhet från turism- och resebranschen och kommer att arbeta som konsult inom destinationsutveckling och platsmarknadsföring framöver.

Läs mer

Amanda von Matern och Maria Ådahl
Landvetter Södra Utveckling

Landvetter Södra - "Digital tvilling" i stadsutveckling

Att bygga en helt ny hållbar stad kräver att man jobbar innovativt. När Landvetter Södra byggs används Digital tvilling både i planeringen och som verktyg för medborgardialog och platsutveckling. Maria Ådahl och Amanda von Matern visar hur man tillsammans med byggaktörer kommer att bygga en innovativ, modern, internationell och mänsklig stad.

Amanda von Matern och Maria Ådahl

Maria Ådahl är VD och Amanda von Matern är kommunikations- och marknadsansvarig på Landvetter Södra Utveckling. De har uppdraget att leda och marknadsföra ett av Västsveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt, Landvetter Södra. Båda har bakgrund från innovationsbolag och hållbar stadsutveckling.

Läs mer

Janne Mustonen
Key Account Director / ICT and Nano

Uleåborg har vind i seglen - efter Nokias nedgång

Finska Uleåborg var en av de platser som riskerade att drabbas hårdast när Nokias försäljning av mobiltelefoner vek. 3000 personer riskerade att bli av med jobbet vilket skulle få stora inverkningar på lokalsamhället.

Tack vare en kraftsamling från kommunen, näringslivet och medborgare lyckades Uleåborg klara krisen och dessutom ta plats som en interntionellt uppmärksammad IT-stad. En rad utländska företag attraherades och en särskild satsning på startups resulterade i 500 nya techföretag.

Det här är en berättelse om hur platser kan transformeras, hur näringslivet kan breddas samt om vilka möjligheter digitalisering och 6G (!) kan ge.

Janne Mustonen

Janne arbetar med strategisk näringslivsutveckling och investeringsfrämjande på Business Oulu. Han är tidigare utvecklingschef på Uleåborgs kommun har varit projektchef för Oulu Innovation.

Läs mer

Niina Immonen
Director, Smart city solutions and business development services

Smart Tampere - engagement and co-creation for a sustainable and connected city

Finska Tammerfors har en ambitiös och uppmärksammad Smart City-satsning sedan flera år. I fokus står ambitionen att utveckla en hållbar, innovativ och uppkopplad stad - till gagn för invånare och näringsliv.

En röd tråd har varit ett aktivt tillvaratagande av invånarnas och företagens engagemang och innovationsförmåga. Nina Immonen kommer att dela med sig av de initiativ som vidtagits för att involvera företag i Smart Tampere-initiativet och de lärdomar och resultat som kommit ut; inom hållbarhet, digitalisering och tjänsteutveckling.

Niina Immonen

Niina Immonen är direktör för Smart City-lösningar och Business Services i Business Tampere, det regionala näringslivsbolaget. Hon har en lång erfarenhet inom näringslivsfrågor, startups och tjänsteutveckling. Hon har dessutom en doktorsexamen i företagsekonomi med fokus på företagsrelationer.

Läs mer

Per Ekman
VD & processledare

Framtidens varumärkesbyggande för platser

Hur kan städer och regioner utveckla ett kraftfullt varumärkesbyggande i tider av innovation och förändring? I takt med att vi vänder blickarna mot framtiden blir det allt viktigare att fånga platsens särart och unika värden.

Per Ekman på Tendensor har under 2019 drivit projektet Nordic Lights med 17 nordiska kommuner och regioner som deltagare. Ambitionen har varit att presentera ett framtidsorienterat sätt att arbeta med platsen som varumärke. Verktygslådan PIM (Place Brand & Identity Management) har nu skapats och Per ger en tidig inblick i den framväxande arbetsmodellen - som ska knyta samman platsutveckling, innovation och varumärkesbyggande.

Per Ekman

Per Ekman är grundare och VD på Tendensor. Har är en uppskattad processledare och har en stor erfarenhet av utveckla platser för att bättre attrahera talang, investeringar och besökare. Per leder projektet Nordic Lights - framtidens varumärkesbyggande för platser.

Läs mer

Forum för platsutveckling arrangeras av

Tendensor dialog@tendensor.se

Tendensor är specialiserat på platsers utveckling, attraktivitet och innovationsförmåga.